Jump to content

Recommended Posts

After patch from version 1.2.0.0 to 1.2.3.0, when i run launcher on the very beginning i recieve such an error:

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)

zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjÄ…tku **************

System.ArgumentException: Ścieżka ma niedozwolony format.

w System.IO.Path.NormalizePathFast(String path, Boolean fullCheck)

w System.IO.Path.NormalizePath(String path, Boolean fullCheck)

w System.IO.Path.GetDirectoryName(String path)

w ARMA2_Launcher.Main.Update_Addons()

w ARMA2_Launcher.Main.loaddata()

w ARMA2_Launcher.Main.MainForm_Load(Object sender, EventArgs e)

w System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)

w System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)

w System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()

w System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)

w System.Windows.Forms.Control.CreateControl()

w System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)

w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)

w System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)

w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

************** Zestawy załadowane **************

mscorlib

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

ARMA2 Launcher

Wersja zestawu: 1.2.3.0

Wersja Win32: 1.2.3.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Spirited%20Machine/ArmA%20II%20Launcher/ARMA2%20Launcher.exe

----------------------------------------

Microsoft.VisualBasic

Wersja zestawu: 8.0.0.0

Wersja Win32: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll

----------------------------------------

System

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

----------------------------------------

System.Drawing

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

----------------------------------------

System.Runtime.Remoting

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll

----------------------------------------

System.Configuration

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

----------------------------------------

System.Xml

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

----------------------------------------

System.Deployment

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.dll

----------------------------------------

System.Deployment.resources

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment.resources/2.0.0.0_pl_b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.resources.dll

----------------------------------------

mscorlib.resources

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms.resources

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll

----------------------------------------

==============

After "continue" i have no addons on my addons list.

I have no Operation Arrowhead, only clean Arma2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
After patch from version 1.2.0.0 to 1.2.3.0, when i run launcher on the very beginning i recieve such an error:

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)

zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjÄ…tku **************

System.ArgumentException: Ścieżka ma niedozwolony format.

w System.IO.Path.NormalizePathFast(String path, Boolean fullCheck)

w System.IO.Path.NormalizePath(String path, Boolean fullCheck)

w System.IO.Path.GetDirectoryName(String path)

w ARMA2_Launcher.Main.Update_Addons()

w ARMA2_Launcher.Main.loaddata()

w ARMA2_Launcher.Main.MainForm_Load(Object sender, EventArgs e)

w System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)

w System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)

w System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()

w System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)

w System.Windows.Forms.Control.CreateControl()

w System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)

w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)

w System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)

w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

************** Zestawy załadowane **************

mscorlib

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

ARMA2 Launcher

Wersja zestawu: 1.2.3.0

Wersja Win32: 1.2.3.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Spirited%20Machine/ArmA%20II%20Launcher/ARMA2%20Launcher.exe

----------------------------------------

Microsoft.VisualBasic

Wersja zestawu: 8.0.0.0

Wersja Win32: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll

----------------------------------------

System

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

----------------------------------------

System.Drawing

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

----------------------------------------

System.Runtime.Remoting

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll

----------------------------------------

System.Configuration

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

----------------------------------------

System.Xml

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

----------------------------------------

System.Deployment

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.dll

----------------------------------------

System.Deployment.resources

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment.resources/2.0.0.0_pl_b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.resources.dll

----------------------------------------

mscorlib.resources

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms.resources

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll

----------------------------------------

==============

After "continue" i have no addons on my addons list.

I have no Operation Arrowhead, only clean Arma2.

Hi

I'm sure u need to reinstall your Microsoft .NET Framework or install the newest one from Microsoft.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en

And you have more versions at the bottom page too.

Share this post


Link to post
Share on other sites
After patch from version 1.2.0.0 to 1.2.3.0, when i run launcher on the very beginning i recieve such an error:

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)

zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjÄ…tku **************

System.ArgumentException: Ścieżka ma niedozwolony format.

w System.IO.Path.NormalizePathFast(String path, Boolean fullCheck)

w System.IO.Path.NormalizePath(String path, Boolean fullCheck)

w System.IO.Path.GetDirectoryName(String path)

w ARMA2_Launcher.Main.Update_Addons()

w ARMA2_Launcher.Main.loaddata()

w ARMA2_Launcher.Main.MainForm_Load(Object sender, EventArgs e)

w System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)

w System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)

w System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()

w System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)

w System.Windows.Forms.Control.CreateControl()

w System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)

w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)

w System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)

w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

************** Zestawy załadowane **************

mscorlib

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

ARMA2 Launcher

Wersja zestawu: 1.2.3.0

Wersja Win32: 1.2.3.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Spirited%20Machine/ArmA%20II%20Launcher/ARMA2%20Launcher.exe

----------------------------------------

Microsoft.VisualBasic

Wersja zestawu: 8.0.0.0

Wersja Win32: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll

----------------------------------------

System

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

----------------------------------------

System.Drawing

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

----------------------------------------

System.Runtime.Remoting

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll

----------------------------------------

System.Configuration

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

----------------------------------------

System.Xml

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

----------------------------------------

System.Deployment

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.dll

----------------------------------------

System.Deployment.resources

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment.resources/2.0.0.0_pl_b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.resources.dll

----------------------------------------

mscorlib.resources

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms.resources

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll

----------------------------------------

==============

After "continue" i have no addons on my addons list.

I have no Operation Arrowhead, only clean Arma2.

I have uploaded 1.2.4, that problem should be taken care of. I've tested it with ArmA II clean install with no problems. You can run the launcher and update from there.

EDIT: To download the latest version, go to the first post.

Download v1.2.4

Edited by SpiritedMachine

Share this post


Link to post
Share on other sites

@SpiritedMachine

Thanks :) Is it anyway u can add some functions to make us steam user to have the Steam overlay?

EDIT:

The steam overlay only work if i select ArmA II - OA or ArmA II - CO

But the steam overlay don't work if i start the game with ArmA II.

Any idea why?

Edited by MJK-Ranger

Share this post


Link to post
Share on other sites
@SpiritedMachine

Thanks :) Is it anyway u can add some functions to make us steam user to have the Steam overlay?

EDIT:

The steam overlay only work if i select ArmA II - OA or ArmA II - CO

But the steam overlay don't work if i start the game with ArmA II.

Any idea why?

No, I can't figure that out either. It's not something that I am doing. I even asked about this yesterday in a forum post here.

Share this post


Link to post
Share on other sites
No, I can't figure that out either. It's not something that I am doing. I even asked about this yesterday in a forum post here.

Hi.

Well i made a workaround :)

z9h86g2mc0fuxlx6zovg.png

i made a Windows Command Script file

unpack it and copy the file _runA2.cmd into your ArmA2 install folder and point your ArmA II Executable location to _runA2.cmd as in the image :)

Download here(updated):

http://www1.multiupload.com:800/files/46BA6406CB1A53C5133C470B9C01DEE1A972C5743998B312AD9D73AE4DF895CA5182735E86EE430D3D03176283D10200EB77AE43D82D25A4EFDBCC8276E6A343D6655D64F228B7DC5C2AFA1C5532491B/_runA2.zip

EDIT:

Maybe you can make a new ArmA II Executable location for steam?

Edited by MJK-Ranger

Share this post


Link to post
Share on other sites

Some of you may have noticed that if you run ArmA 2 + Operation Arrowhead (aka Combined Operations), as well as mods from your ArmA 2 directory, that the Steam dialog "Preparing to Launch ArmA 2: Operation Arrowhead" hangs there, and the game doesn't start.

This is apparently an issue with Steam, not the launcher. Typing the same startup parameters into OA's "Launch Options" in Steam gives the same result.

Because of this, I use the OA Beta. It seems to run better than the officially released EXE.

To download the latest version, go to the first post.

Edited by SpiritedMachine

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi SpiritedMachine, this is the best launcher I've seen. As far as the Steam overlay thing goes, what I did was set my Arma 2 path as the Steam.exe itself, and then when you goto "Launch Options" you can set "Additional parameters" and I entered this parameter: -applaunch 33910. It works, and will launch your game through Steam and everything :)

BUT there's a problem, when I close down the Arma 2 Launcher, it doesn't saved my additional parameters for whatever reason. So I would have to enter the parameter in each time I close the launcher, which is not ideal.

Other than that it seems great!

Share this post


Link to post
Share on other sites

There seems to be an issue on mine, I can only load two addons and that is it, if I try to load more the dialog box saying "Preparing to Launch operation arrowhead" will just stay there forever

Share this post


Link to post
Share on other sites
There seems to be an issue on mine, I can only load two addons and that is it, if I try to load more the dialog box saying "Preparing to Launch operation arrowhead" will just stay there forever

Two posts above yours I already brought this up. It's not an issue with your computer or the launcher. It is apparently a Steam issue, this is confirmed by at least one member of BIS staff.

You can solve the problem by using the beta version, which does not require steam to run.

Share this post


Link to post
Share on other sites

i found that this launcher cannot load OA while attaching too many mods, or too long path string. can it be fix?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Well my issue is fixed, addons work with OA now but I've made missions that require CO to work properly, and since it dosen't work at all then I guess I'm out of luck until a fix is implemented right?

Share this post


Link to post
Share on other sites

SpiritedMachine, thanks a lot for updating your launcher this quickly to cover OperationArrowhead. It saved me a few hours trying to understand what BIS tried to accomplish with their _runA2co script, and it's going to save me more time trying to test with different mod configurations.

One minor issue (and no longer relevant for me since the -x= and -y= launch parameters are ignored for -window launches): the "additional parameters" are not saved as part of the configuration.

Keep up the good work!

Share this post


Link to post
Share on other sites
i found that this launcher cannot load OA while attaching too many mods, or too long path string. can it be fix?
Well my issue is fixed, addons work with OA now but I've made missions that require CO to work properly, and since it dosen't work at all then I guess I'm out of luck until a fix is implemented right?

Hopefully it will be fixed sometime soon, but to fix this problem for now, you can use the OA beta:

  1. Download the beta here. Install it.
  2. Start the launcher, then go to the Launch Options tab. Browse for the ArmA II - OA Beta. It can be found in your OA main directory/expansions/beta.
  3. Check the "Run Beta" box on the Launch Options tab, then play the game.

If anything it should improve the game. I have had good luck with it.

SpiritedMachine, thanks a lot for updating your launcher this quickly to cover OperationArrowhead. It saved me a few hours trying to understand what BIS tried to accomplish with their _runA2co script, and it's going to save me more time trying to test with different mod configurations.

One minor issue (and no longer relevant for me since the -x= and -y= launch parameters are ignored for -window launches): the "additional parameters" are not saved as part of the configuration.

Keep up the good work!

Thanks, you're the second person to bring that up. I will have a new version released sometime today that will fix that issue.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thanks, you're the second person to bring that up. I will have a new version released sometime today that will fix that issue.

Thank you SpiritedMachine, glad to see you listen to constant feedback and always bring up these updates! :) I like it that you've got the server browser in there too, very nice. You've got it all really!

I'll be waiting for that additional parameters update, and then I'm all set :cool:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thx for version 1.2.6.0!

Just checked the new parameters + the possibility to save up the "additional parameters": -All is running great and without bugs.

Thank you SpiritedMachine, glad to see you listen to constant feedback and always bring up these updates! :) I like it that you've got the server browser in there too, very nice. You've got it all really!

After the fast support to use it for arma² and OA (beta) + the additional features from the last versions (especially the "additional addon search directories"-function), its the best launcher for arma²/OA in my eyes.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I'm glad it seems to be working well for everyone now.

I'm going to be out on a motorcycle road-trip all of next week, so I won't be able to make any updates or fixes until at least a week from today if not later.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hey Spirited! Great launcher! I really like how customizable it is!

There is one issue I've noticed though, and it's keeping me from using your launcher for OA. It seems that if I have mod folders that are the same name, I cannot load multiple instances into the "Addon Groups" list. For example, I have ACE installed for standard ARMA2 as well as for OA. I also have the steam installed versions, so I have A2 and OA in separate folders. As for ACE, I have two installations, one is the A2 version that's loaded in the Arma2 directory (ACE, ACEX, ACEX_SM, CBA) as well as the OA version that's loaded into the OA directory (ACE, ACEX, ACEX_SM, CBA, CBA_OA). In the launcher, I've tried to create two addon groups, one called "Ace A2" and one called "Ace OA". In the Available Addons, I do show both instances of ACE, etc. However, whenever I try to move the ACE, etc from the OA folder into the appropriate Addon Group, it does not let me add it. I'm assuming it's because the launcher sees that I already have an addon called "Ace" in my Ace A2 group. But even though these mods may have the same @name, they are separate mods installed in separate folders. Maybe there's a way to allow for these mods to be recognized individually?

Thanks for your great launcher SM, have a great road-trip! Don't forget the sunscreen!

Share this post


Link to post
Share on other sites
It seems that if I have mod folders that are the same name, I cannot load multiple instances into the "Addon Groups" list.

I was going to say the same thing. I have Arma 2 mods and OA-only mods and some share the same name. Of course I could just rename the mods with an OA_ prefix or something, but auto-updating mods would be a pain that way.

I still love the launcher and use it exclusively. Just that minor request and I'll leave you alone for awhile! :)

Thanks for your hard work.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hey Spirited! Great launcher! I really like how customizable it is!

There is one issue I've noticed though, and it's keeping me from using your launcher for OA. It seems that if I have mod folders that are the same name, I cannot load multiple instances into the "Addon Groups" list. For example, I have ACE installed for standard ARMA2 as well as for OA. I also have the steam installed versions, so I have A2 and OA in separate folders. As for ACE, I have two installations, one is the A2 version that's loaded in the Arma2 directory (ACE, ACEX, ACEX_SM, CBA) as well as the OA version that's loaded into the OA directory (ACE, ACEX, ACEX_SM, CBA, CBA_OA). In the launcher, I've tried to create two addon groups, one called "Ace A2" and one called "Ace OA". In the Available Addons, I do show both instances of ACE, etc. However, whenever I try to move the ACE, etc from the OA folder into the appropriate Addon Group, it does not let me add it. I'm assuming it's because the launcher sees that I already have an addon called "Ace" in my Ace A2 group. But even though these mods may have the same @name, they are separate mods installed in separate folders. Maybe there's a way to allow for these mods to be recognized individually?

Thanks for your great launcher SM, have a great road-trip! Don't forget the sunscreen!

Updated to 1.2.7

It now checks for duplicate paths rather than duplicate names, so you can have 2 addons with the same folder name, as long as they are in different locations. eg. ACE for ArmA 2 and ACE for OA

Also, now when hovering over an addon in the "Available Addons" list, you can see its full path, so you know which version you're working with.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Updated to 1.2.7

It now checks for duplicate paths rather than duplicate names, so you can have 2 addons with the same folder name, as long as they are in different locations. eg. ACE for ArmA 2 and ACE for OA

Also, now when hovering over an addon in the "Available Addons" list, you can see its full path, so you know which version you're working with.

Thanks, you're awesome!

Enjoy your trip and be safe. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thanks, you're awesome!

Enjoy your trip and be safe. :)

+1!

Woa, thanks for the super-fast update! I thought you'd be airing your tires and packing your satchels for the big trip!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×