Jump to content
Sign in to follow this  
Koxxus

[A3] [POLISH GROUP] Night Wings

Recommended Posts

group_NW.png

Night Wings

 

7UkVfjm.jpg
Who are we?

 

The Night Wings Group is a newly created community focused on the ARMA 3 game. Our priority is the emphasis on MilSim (military simulation) and game-style roles maintained in the role-play style, but if you do not feel good about it, we will do what we can to draw you the pleasure of playing with us. The group was founded by veterans of various groups of Army players, starting from the famous "Operation Flashpoint" Arma III is not a simulator. It is a powerful Sandbox, which simulates some things. As a group, we strive for the most faithful reconstruction of the battlefield situation, which is helped by a unique set of mods and opportunities experienced Zeuses (Some kind of game moderator in multiplayer.) We are professionals, so in "shooting" also let's play professionally. We do not forget, however, that Arma is just a game, and games are for fun and a pleasant way to spend time.

 

C6F0wdQ.jpg
What do we offer?

 

First of all, the opportunity to participate in organized COOP matches, which characterizes above all the realities of armed conflicts within the group (we do not exclude the possibility of acting in operations connected with other groups), as well as training in the field of fighting. In addition, all missions played in the community are carefully prepared by group members. Our technical facilities are primarily our own server for the game, and TeamSpeak 3 server, for use by the community not only during the game. Soon a repository will be created, containing modifications in the versions supported by the Night Wings group.

JtPQx0H.jpg
What do we require from members?

 

Above all, we expect two things from recruits: the ability to speak in polish, and the activity from players. You do not have to appear on every mission (everyone has their own private life, we are all human), although it is welcome. In addition, it should be mentioned that our community does not accept people with an illegal copy of the game. In the face of voice communication, you should also have a free TeamSpeak 3. More information can be found on our forum.

gjuwDGV.jpg
Any more questions?


Register on our forum: (Click!). The community members will be pleased to answer your questions. The polish vesion of the post is shown below:

 

 

Spoiler

 

group_NW.png

Night Wings

 

7UkVfjm.jpg
Kim jesteśmy?


Grupa Night Wings to niedawno powstała społeczność, skupiona wokół gry ARMA 3. Naszym priorytetem jest nacisk na MilSim (ang. military simulation), oraz rozgrywki utrzymane w stylu role-play, jeśli jednak nie czujesz się w tym dobrze, zrobimy co możemy abyś czerpał przyjemność z gry z nami. Grupa została założona przez weteranów różnych grup zrzeszających graczy Army, począwszy już od słynnej "Operation Flashpoint"

Arma III symulatorem nie jest. Jest za to potężnym Sandboxem, który symulację pewnych rzeczy ułatwia. Jako grupa dążymy do jak najwierniejszego odtworzenia sytuacji pola walki, w czym pomaga nam unikatowy zestaw modów jak i możliwości doświadczonych Zeusów (Pewien rodzaj moderatora rozgrywki w rozgrywce wieloosobowej.)  Jesteśmy profesjonalistami, zatem w "strzelanie" też bawmy się profesjonalnie. Nie zapominamy jednak że Arma to tylko gra, a gry służą do zabawy i przyjemnego spędzenia czasu - przede wszystkim chodzi właśnie o to.

C6F0wdQ.jpg
Co oferujemy?


Przede wszystkim możliwość udziału w zorganizowanych rozgrywkach typu COOP, które charakteryzuje przede wszystkim oddanie realiów konfliktów zbrojnych wewnątrz grupy (nie wykluczamy możliwości działania w operacjach połączonych z innymi grupami), jak również szkoleń z zakresu działania na polu walki. Ponadto, wszystkie misje rozgrywane w społeczności są dokładnie przygotowywane przez członków grupy. Nasze zaplecze techniczne to przede wszystkim własny serwer do gry, oraz serwer TeamSpeak 3, do użytku społeczności nie tylko w trakcie gry. Wkrótce powstanie autorskie repozytorium, zawierające modyfikacje w wersjach wspieranych przez grupę Night Wings.

JtPQx0H.jpg
Jakie są wymagania wobec ochotników?


Przede wszystkim, oczekujemy od graczy względnej aktywności. Nie musisz pojawiać się na każdej misji (każdy ma swoje prywatne życie, wszyscy jesteśmy ludźmi), aczkolwiek jest to mile widziane. Ponadto, należy wspomnieć że nasza społeczność nie przyjmuje osób z nielegalną kopią gry. Wobec komunikacji głosowej, należy również posiadać darmowy program TeamSpeak 3. Więcej informacji znajdziecie na naszym forum.

gjuwDGV.jpg
Masz jakieś pytania?


Zapraszamy do rejestracji na naszym forum (Klik!). Tam członkowie społeczności chętnie odpowiedzą na wasze pytania.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×