Jump to content
Sign in to follow this  
mrlukascz

Analog sticks

Recommended Posts

Hi i have a question about the analog sticks at a gamepad.

Is it working in the game? I mean thumb joysticks.

I have a plan to buy a gamepad and try to make a "home made simulator system" (from the analog sticks - cyclic and collective). :-)

Sorry for my english.

I will write it in czech language too.

Ahoj mam otázku ohlednÄ› analogových páÄek na gamepadu.

Fungují ve hře? Mám na mysli palcové joysticky.

Mám v plánu koupit si gamepad a zkusit si doma udÄ›lat páku cykliky a kolektiv z tÄ›ch analogových páÄek z gamepadu. :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Analog controls on gamepad work well in TKOH. Don´t forget that all additional controls must be manualy maped. For XBOX controler, there is predefined a scheme that can be used.

KlidnÄ› to hraj na gamepadu, analogové páÄky na nÄ›m hra pozná. Nezapomeň si je ale namapovat v controls menu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi, i have home Sony Playstation 3 System and from this system i have Dualshock3. I play this very nice game first on keyboard. After that i have idea to use Dualshock3 from PS3 ... And ... it work very softly :-) Diference between DS3 and keyboard is very big ...

PS: only one minus is analog colectiv, whe you land on ground and you relaase stick, colecetiv go on midlle position.So you get up from ground.

Ahoj, doma mám PS3 a od nÄ›j ovladaÄ Dualshock 3. Nejdřív jsem hru hrál jen na klávesnici, po dohrání jsem dostal nápad použít ovladaÄ od PS3 ... A ... FrÄí to prostÄ› úžasnÄ› a hladce ... Rozdíl mezi klávesnicí a DS3 je velký ...

PS: jediný mínus je analogový kolektiv, když pÅ™istneÅ¡ na zem a pustíš páÄku, kde máš analogový kolektiv pÅ™iÅ™azený, kolektiv se vrátí na stÅ™edovou polohu ... takže vzlítneÅ¡.

Share this post


Link to post
Share on other sites

EN:

So i bought yesterday gamepad Genius Maxfire Grandias 12 (it's cheap ... i plan to dissassembly it and use the analog sticks) and flying is really great. :-) Is it different against mouse and keyboard so i must train but first impression is excellent.

I am working on a 3D model of controls i want make. Now i have almost complete collective.

a>

The red thing on the picture is thumb joystick (i will take it from gamepad).

The gold thing is hinge. It's added there for that the strees will not be work on the joystick.

CZ:

Tak jsem si koupil vÄera gamepad Genius Maxfire Grandias 12 (je levný ... plánuju ho rozebrat a použít z nÄ›ho ty analogový páÄky) a létání je opravdu výborný. :-) Je to rozdíl oproti myÅ¡i a klávesnici tak musím trénovat ale první dojem je skvÄ›lý.

Pracuju na 3D modelu ovládání, který chci udÄ›lat. TeÄ mam skoro hotovej návrh kolektivu.

a>

Červená věc na obrázku je ten palcový joystick (vemu ho z toho gamepadu).

Zlatá vÄ›c je pant. Je tam kvůli tomu aby nebyla namáhaná ta analogová páÄka.

Share this post


Link to post
Share on other sites

For analogue collective you need a real slider or throttle, that doesn't spring back after moving.

Using the shoulder buttons (as digital buttons and not analogue) works well for collective on a gamepad

Remember you can use more than one joystick! I am using a Hotas in my hands, and my pedals are plugged into a steering wheel for driving games which sits under my desk (force feedback turned off in the driver panel though).

For example if you had an old driving wheel you could attach a lever to it and mount it under your chair on the left, for a realistic collective lever, and then also use the pedals.

Or you could break open an old joystick and remove the springs, and then build something to hold it in place through friction.

Edited by JesseDavis

Share this post


Link to post
Share on other sites

So, i have one question for Armored Sheep. Do you have tips how to map Joypad with analogue colectiv? Now i have cyclic on left stick and analogue colectiv on right stick, pedals are on L2 and R2. On R1 i have free look, on X button is action button, (i can start up all system in heli on joypad [DS3])on square button i have colectiv down. On triangle button i have fireing from weapons and on O button i have minimap ... DO you have any tips?

PS: i use MotionJoy driver for DS3, in game i select x360 controller and this i remap.

CZ:

Mám jednu otázku na Obrňenou ovci (může to tak být? :D). Nemáš nÄ›jaký tipy jak namapovat joypad, tak aby na nÄ›m Å¡el analogový kolektiv? TeÄ mám na levé páÄce páku cykliky, na pravé (nahoru a dolu) mám páku kolektivu, pedály jsou na L2 a R2. NA R1 mám volný pohled, na tlaÄítku "křížek" mám akÄní tlaÄítko (takže můžu nastartovat a dokonce i vypnout motory helikoptéry jen na joypadu [DualShock3]), na tlaÄítku "ÄtvereÄek" mámkolektiv dolů ( na klávesnici tlaÄítko Z), trojúhelník je pro stÅ™elbu ze zbraní a koleÄko je minimapa. Takže, nemáš nÄ›jaký tip?

P.S:používám ovladaÄ MotionJoy pro DS3 na pc, ve hÅ™e jsem pak zvolil nastavení pro ovladaÄ pro x360 a to nastavení jsem upravil.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I dont see a clear solution for analog collective on gamepads. Some can prefer buttons for increas/decrease collective. Some can still live with the centered analog collective and map analog sticks in the same order that he is used to control RC helicopter.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×